Oznam pre uchádzačov o zamestnanie

 

Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti o "súhlase so spracovaním osobných údajov", nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované.

 

Vydané dňa: 24. mája 2018 Rubrika: Voľné pracovné miesta Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové