DEVIATACI - HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ - 2016

 

HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ

 

 

 

8.02.2017 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“

 

                 – stredná škola s overením talentu

 

17.03.2017 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“  

 

                   – stredná škola bez overenia talentu

 

5.4.2017 – Testovanie 9 – 2017

 

do 31.03.2017 – SŠ oznámi kritéria prijímacích skúšok

 

25.3. – 15.4.2017 – talentové skúšky

 

do 25.04.2017– SŠ oznámi výsledky talentových skúšok

 

9.5.2017 – prijímacie skúšky 1. kolo, 1. termín /utorok/

 

11.5.2017 – prijímacie skúšky 1. kolo, 2. termín /štvrtok/

 

do 31.05.2017 – SŠ oznámi výsledky prijímacích skúšok 1. kola, 1. a 2. termín, info o konaní resp. nekonaní 2.kola prijímacích skúšok a voľné miesta

 

do 6.6.2017 – SŠ zverejnia konanie 2.kola prijímacích skúšok

 

 

 

Dôležité web stránky :

 

Podrobnejšie informácie o školách a odboroch sú na týchto stránkach:

 

  • www.svs.edu.sk – pre všetky kraje

    Databáza stredných škôl na Slovensku:

 

 

 

Vydané dňa: 19.01.2017 Rubrika: Výchovné poradenstvo Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové