Deviataci - harmonogram zberu informácií v roku 2012

HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ

 

16.02.2012 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“

                   – stredná škola s overením talentu

16.03.2012 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“

                   – stredná škola bez overenia talentu

14.03.2012 – Testovanie 9 – 2012

do 31.03.2012 – SŠ oznámi kritéria prijímacích skúšok

25.3. – 15.4.2012 – talentové skúšky

do 24.04.2012 – SŠ oznámi výsledky talentových

                           skúšok

7.05.2012 – prijímacie skúšky 1. kolo, 1. termín

10.05.2012 – prijímacie skúšky 1. kolo, 2. termín

do 28.05.2012 – SŠ oznámi výsledky prijímacích skúšok

                           1. kola, 1. a 2. termín

19.06.2012 – 2.kolo prijímacích skúšok

 

Dôležité web stránky :

www.svslm.sk

www.svsmi.sk­/miesta

www.infovek.sk (predmety/výchovné poradenstvo)

www.stredneskoly.sk

 

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 27.01.2012 Rubrika: Výchovné poradenstvo Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové