HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ - 2015

 

HARMONOGRAM ZBERU INFORMÁCIÍ

 

17.02.2015 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“   

 

                   – stredná škola s overením talentu

 

19.03.2015 – odovzdať tlačivo „záujem o stredné školy“

 

                   – stredná škola bez overenia talentu

 

15.04.2015 – Testovanie 9 – 2014

 

do 31.03.2015– SŠ oznámi kritéria prijímacích skúšok

 

25.3. – 15.4.2015 – talentové skúšky

 

do 24.04.2015– SŠ oznámi výsledky talentových skúšok

 

11.05.2015 – prijímacie skúšky 1. kolo, 1. termín

 

14.05.2015  – prijímacie skúšky 1. kolo, 2. termín

 

do 31.05.2015 – SŠ oznámi výsledky prijímacích skúšok 1. kola, 1. a 2. termín, info o konaní resp. nekonaní 2.kola prijímacích skúšok a voľné miesta

 

16.6.2015– 2.kolo prijímacích skúšok

 

Dôležité web stránky :

 

Podrobnejšie informácie o školách a odboroch sú na týchto stránkach:

 

  • www.svs.edu.sk – pre všetky kraje

    Databáza stredných škôl na Slovensku:

 

 

 

Vydané dňa: 11.03.2015 Rubrika: Výchovné poradenstvo Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové