Výchovné poradenstvo 2008 - pre 9. ročník

Dôležité termíny pre tento školský rok:
Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 15.2.2008.

Talentové skúšky: 20.3.2008 -10.4.2008

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu a odborov 8. roč. gymnázií) do 1.4.2008.

1. kolo prijímacích skúšok: 5.5.2008, 7.5.2008

Vydané dňa: 22.02.2008 Rubrika: Výchovné poradenstvo Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové