Oznam pre rodičov a žiakov 6.B - dôležité!

Vydané dňa: 09.10.2020, Rubrika: Články

Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov

Vydané dňa: 04.10.2020, Rubrika: Články

Jesenný zber papiera - september 2020

Vydané dňa: 22.09.2020, Rubrika: Články

Tenis do škôl

Vydané dňa: 21.09.2020, Rubrika: Články

Oznam pre rodičov a žiakov – prevádzka školy od 21. 09. 2020

Vydané dňa: 19.09.2020, Rubrika: Články

Prevádzka školy od 14.09.2020

Vydané dňa: 14.09.2020, Rubrika: Články

Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

Vydané dňa: 11.09.2020, Rubrika: Články

Súkromná ZUŠ Omšenie ponúka hudobné vzdelanie pre žiakov školy

Vydané dňa: 08.09.2020, Rubrika: Články

Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 9. ročníka k prevádzke školy od 01.09.2020

Vydané dňa: 26.08.2020, Rubrika: Články

Pokyny a podmienky ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové 377 pre školský rok 2020/2021

Vydané dňa: 26.08.2020, Rubrika: Články

Pomôcky pre žiaka 1. ročníka

Vydané dňa: 25.08.2020, Rubrika: Články

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 19.08.2020

Vydané dňa: 19.08.2020, Rubrika: Články

Informácie pre rodičov a žiakov k prevádzke školy od 22.06.2020

Vydané dňa: 17.06.2020, Rubrika: Články

Informácie k obnove prevádzky školy v týždni od 15.06.2020 do 19.06.2020

Vydané dňa: 11.06.2020, Rubrika: Články

Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka základnej školy

Vydané dňa: 08.06.2020, Rubrika: Články

ZŠ Melčice-Lieskové