Informácie pre rodičov a žiakov k prevádzke školy od 22.06.2020

Vydané dňa: 17.06.2020, Rubrika: Články

Informácie k obnove prevádzky školy v týždni od 15.06.2020 do 19.06.2020

Vydané dňa: 11.06.2020, Rubrika: Články

Rozhodnutie o prijatí žiaka do 1. ročníka základnej školy

Vydané dňa: 08.06.2020, Rubrika: Články

Informácie pre rodičov a žiakov 1. – 5. ročníka k prevádzke školy od 01.06.2020

Vydané dňa: 28.05.2020, Rubrika: Články

Kritériá hodnotenia žiakov počas mimoriadnej situácie

Vydané dňa: 25.05.2020, Rubrika: Články

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 od 01.06.2020

Vydané dňa: 21.05.2020, Rubrika: Články

"Pomôcka" pre rodičov k prístupu na poradenské centrá - CPPPaP.

Vydané dňa: 23.04.2020, Rubrika: Články

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Vydané dňa: 22.04.2020, Rubrika: Články

Oznámenie o neklasifikovaní

Vydané dňa: 17.04.2020, Rubrika: Články

Poplatky za ŠKD, ŠJ, MŠ počas prerušenia vyučovania

Vydané dňa: 31.03.2020, Rubrika: Články

NOVÉ !!! - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020 - 2021

Vydané dňa: 30.03.2020, Rubrika: Články

Deň učiteľov 2020

Vydané dňa: 29.03.2020, Rubrika: Články

Oznam - špeciálny pedagóg

Vydané dňa: 29.03.2020, Rubrika: Články

Opatrenia MŠVVaŠ SR - dôležité!

Vydané dňa: 25.03.2020, Rubrika: Články

Oznam pre rodičov - vyučovanie počas prerušenia prevádzky školy

Vydané dňa: 18.03.2020, Rubrika: Články

ZŠ Melčice-Lieskové