Pozvanie pre rodičov - beseda "Rizikové faktory zdravého životného štýlu" - 05.04.2018

Vydané dňa: 04.04.2018, Rubrika: Články

Systém duálneho vzdelávania 2018 - SOŠ obchodu a služieb Trenčín

Vydané dňa: 20.03.2018, Rubrika: Články

Podpora duálneho vzdelávania - 2018

Vydané dňa: 20.03.2018, Rubrika: Články

Deň otvorených dverí v 1. A a 1. B triede - 22. 03. 2018

Vydané dňa: 14.03.2018, Rubrika: Články

Triednická hodina ako workshop s rodičom, policajtom - 2018

Vydané dňa: 12.03.2018, Rubrika: Články

Základy programovania v Minecraft Education Edition 2018

Vydané dňa: 08.03.2018, Rubrika: Články

Netradično- tradičné čítanie s pánom Mrkvičkom alias Tiborom Hujdičom

Vydané dňa: 02.03.2018, Rubrika: Články

Poďakovanie za prednášku: 3D modelovanie - na krúžku Multimédiá a programovanie

Vydané dňa: 02.03.2018, Rubrika: Články

Testovanie 9-2018 - časový harmonogram

Vydané dňa: 02.03.2018, Rubrika: Články

Hviezdoslavov Kubín - I. stupeň ZŠ - školské kolo

Vydané dňa: 26.02.2018, Rubrika: Články

ZŠ Melčice-Lieskové