Akadémia rodičov v I.A

Dňa 18.12. 2019 si prostredníctvom aktivity Akadémia rodičov mohli žiaci I. A. triedy rozšíriť svoje vedomosti o charakteristikách jednej z rodičovských profesií, konkrétne o profesii „vlakvedúca“.

Na základe ochotnej spolupráce mamičky žiaka Damiána Kmeťa, ktorá prijala pozvanie na stretnutie s deťmi v rámci aktivity,  sme boli uvedení do tajov a špecifík tejto pracovnej pozície.

Pani Kmeťová svojim príjemným prejavom a množstvom zaujímavých informácií o svojej profesii sprevádzala žiakov jednou vyučovacou hodinou v podobe prednášky. Prednáška obsahovala oboznámenie sa s náplňou práce vlakvedúcej, pokračovala prehľadom jednotlivých druhov vlakov a vysvetľovaním rozdielov medzi nimi, popisom trolejov, možností prepravy osôb, tovaru či zvierat, charakteristík svetelných signálov a zvukových znamení. Počas zaujímavého rozprávania nechýbal ani popis inštrukcií pre cestujúcich a rovnako zásad slušného správania sa vo vlaku.

Hodnota prednášky bola umocnená množstvom obrázkového a fotografického  materiálu ako aj samotnými pomôckami používanými pri vykonávaní práce. Deťom pani Kmeťová rozdala tiež detské cestovné lístky a vymaľovanky.

Záujem žiakov o danú tému bol potvrdený intenzívnou diskusiou a množstvom zvedavých otázok.

Veľké poďakovanie patrí pani Kmeťovej za spoluprácu, profesionálny a ústretový  prístup na prednáške s odborným, no zároveň deťom uchopiteľným, výkladom a ochotu zodpovedať na všetky otázky našich  žiakov.

Vydané dňa: 14.01.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové