CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY! - 2018

 

CELOŠTÁTNE KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY!

  

  

Peter Deván je všestranne zameraný žiak s vynikajúcimi výchovno-vzdelávacími výsledkami. Už tretí rok sa zúčastňuje biologických olympiád. V minulých rokoch súťažil v kategórii E, D. V obidvoch kategóriách sa umiestnil v okresnom kole na 2. mieste.

 

V školskom roku 2017/2018 súťažil v kat.C – projektová časť.

 

Názov práce: Sledovanie zmien v spoločenstve vodných bezstavovcov v priebehu vysychania potoka v Adamovských Kochanovciach.

 

Peťova cesta k úspechu:                                      

 

Okresné kolo – 1. miesto

 

Krajské kolo – 2. miesto

 

Celoslovenské kolo – 2. miesto

  

Peťo nadviazal na úspechy svojich súrodencov, ktorí navštevovali a tiež úspešne reprezentovali našu školu v biologických olympiádach.

  

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!!

  

 

Vydané dňa: 11.05.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové