DEŇ ZEME v ŠKD 2018

 

DEŇ ZEME V ŠKD 

 

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak aj ŠKD Smrekáčik mal zamerané športové aktivity na tento deň. Naprv sme mali besedu o vode a svetadieloch, kolobeh vody, šetrenie vodou, pitný režim.Potom deti mali svojími telami vytvoriť nápis DEŇ ZEME. Ďalšou disciplínou bol hod šiškou na cieľ, a spoločné maľovanie zemegule na chodník.

 

Vydané dňa: 27.04.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové