Dôležitý oznam !!!

OZNAM

Na základe zistenia nových skutočností  a  po dohode so zriaďovateľom Obcou Melčice – Lieskové žiadame rodičov, aby podľa možnosti nechali svoje deti dňa 13.03.2020 /piatok/ v domácom prostredí.

Neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená.

Pre tých, ktorí tak nemôžu urobiť bude vyučovanie  v tento deň v upravenom režime do 12.00 hod.

Prevádzka Školského klubu detí bude do 13.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vedenie školy.

Vydané dňa: 12.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové