Matematický klokan a Expert

Milí žiaci !

V tomto školskom roku, tak ako ste už boli informovaní, sa uskutoční matematická súťaž KLOKAN vo štvrtok 27. marca 2008 v dopoludňajších hodinách. Poplatok na účastníka bol 50,- SK.

Do súťaže sa zapojili žiaci z jednotlivých ročníkov takto (každý ročník má svoju vlastnú kategóriu so svojim novým názvom):
2. ročník – Klokanko 2 – 6 žiaci
3. ročník – Klokanko 3 – 5 žiaci
4. ročník – Klokanko 4 – 2 žiaci
5. ročník – Školák 5 – 15 žiaci
6. ročník – Benjamím 6 – 3 žiaci
7. ročník – Benjamín 7 – 9 žiaci
8. ročník – Kadet 8 – 7 žiaci
9. ročník – Kadet 9 – 18 žiaci

V ten istý deň v rovnakom čase sa uskutoční aj súťaž EXPERT, ktorá spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si súťažiaci sám zvolí podľa vlastného záujmu spomedzi ponúknutých tém.
V tomto školskom roku si môžu vybrať z týchto tém:
1. Planéta Zem – zemepis, prírodopis
2. Svet umenia – literatúra, divadlo, film, fotografia, hudba, výtvarné umenie, architektúra
3. Dejiny – svetové a národné dejiny
4. Anglický jazyk – znalosť anglického jazyka a reálie anglicky hovoriacich krajín
5. Nemecký jazyk – znalosť nemeckého jazyka a reálie nemecky hovoriacich krajín

Expert je určený iba žiakom ôsmeho a deviateho ročníka. Účastnícky poplatok je 80,- Sk.

Z našej školy si svoje vedomosti overí 5 ôsmakov a 9 deviatakov.

Tešíme sa na stretnutie 27. marca a všetkým žiakom prajeme v súťažiach veľa šťastia a úspechu.

DRŽÍME PALCE!

Vydané dňa: 22.02.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové