Októbrové aktivity štvrtákov

 

Dňa 11.10. 2018   štvrtáci  navštívili zaujímavé podujatie v SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne: Drony v škole. Mali možnosť prezrieť si priestory kde žiaci  praxujú,

 

 vyskúšali si rôzne stavebnice, ovládali roboty. Úžasným zážitkom bolo vidieť na vlastné oči 3D tlačiareň pri práci. Samozrejme drony boli obrovským zážitkom.

 

 V Týždni zdravej výživy 15. - 19. 10.  žiaci 4.A  robili rôzne aktivity zamerané na správnu výživu, riešili matematické i jazykové úlohy s tematikou zdravého životného štýlu.

V rámci starostlivosti o zdravie rozhýbali svoje telá na "Šarkaniáde".  Už tradične počasie prialo a šarkany nádherne lietali. Lietajúce šarkany si prišli pozrieť aj deti zo školského klubu.

 

 

 

Vydané dňa: 01.11.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové