Otvorený list pedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové.

 

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy s materskou školou Jána Smreka,  

Melčice-Lieskové 377

  

                                                                                  Starosta obce Melčice-Lieskové

                                                                                  Ing. Miroslav Matiáš

                                                                                          

 VEC:

 Otvorený list pedagogických zamestnancov Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové.

 My, pedagogickí zamestnanci Základnej školy  s materskou školou  Jána Smreka, Melčice-Lieskové so znepokojením sledujeme udalosti, ktoré sa dejú vo veci výberového konania na miesto riaditeľa našej školy. Starosta obce  Ing. Miroslav Matiáš odmietol návrh Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Smreka v Melčiciach –Lieskovom na  vymenovanie p. Mgr. Kataríny Remencovej za riaditeľa školy. Svoje dôvody nám osobne prišiel vysvetliť na pedagogickú radu dňa 11. 9. 2017, kde následne  kritizoval prácu riaditeľky a pedagógov školy, úroveň výsledkov Testovania 9, nadpriemerné mzdové odmeňovanie pedagógov. Aj napriek  argumentom a výsledkom, ktoré boli podložené  oficiálnymi dokumentami  z NÚCEM-u,   ktoré odzneli zo strany pedagógov, zverejnil starosta obce na internetovej stránke obce tabuľku s nepravdivými, zavádzajúcimi  údajmi týkajúcimi sa Testovania 9, kde škola vyznela ako podpriemerná, čo nie je pravda!

 Uráža nás, keď p. starosta naše mzdové ohodnotenie, ktoré je v zmysle platných predpisov,  pokladá za nadpriemerné a účelovo ho porovnáva s priemerným platom v Národnom hospodárstve SR .

 My, dlhoroční zamestnanci  školy, sme znepokojení s celou situáciou a vlnou kritiky, ktorá bola vznesená voči našej škole.

 Týmto otvoreným listom vyjadrujeme svoje rozhorčenie  proti zverejneným nepravdivým údajom a zároveň vyjadrujeme podporu riaditeľke školy Mgr. Kataríne Remencovej, pod vedením ktorej sa škola stala modernou inštitúciou v regióne.

 

V Melčiciach-Lieskovom,  dňa 09. 10. 2017

  (podpisy 22 pedagógov školy)

 

Vydané dňa: 12.10.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové