Oznam pre rodičov a žiakov – prevádzka školy od 21. 09. 2020

Oznam pre rodičov a žiakov – prevádzka školy od 21. 09. 2020

 

Organizácia školy – od 21. 09. 2020 /zelená fáza/

 

Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu, vrátane vyučovania v skupinách, v učebniach okrem telocvične.

 

Používanie rúšok v spoločných interiéroch školy je povinné, žiaci druhého stupňa sú povinní používať rúško i vo svojich triedach.

 

Príchod do budovy školy:

 

1. stupeň – od 7.30 h (rúška, dezinfekcia rúk, rozostup)

 

2. stupeň - od 7:00  (rúška, dezinfekcia rúk, rozostup)

 

Školský klub detí  - od 21. 09. 2020

 

ŠKD bude v plnej prevádzke v čase od 6.30 h do 16.15 h.

Ranné oddelenie ŠKD v čase od 6:30 – 7:30 hod bude v budove školskej jedálne na poschodí. Prosíme rodičov, aby do ranného  školského klubu  priviedli svoje dieťa  v  termíne  do 30. 09. 2020 len v nevyhnutnom prípade. (budú v ňom spoločne žiaci 1.- 4.roč).

Po skončení vyučovania ŠKD pracuje pre všetkých prihlásených žiakov 1. až 4. ročníka do 16:15 hod. – odchody žiakov z ŠKD budú podľa času uvedenom zákonným zástupcom pri prihlásení žiaka do ŠKD.

Naďalej platí prísny zákaz vstupu rodičov a cudzích osôb do budov školy!

Vstup cudzím osobám do priestorov  školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

 

Pokračuje sprísnený hygienický režim.

 

Zákonný zástupca

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode zo základnej školy resp. školského klubu detí (povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Ak žiak chýba v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré musí priniesť do školy

 

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

 

Vydané dňa: 19.09.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové