Oznam pre rodičov - vyučovanie počas prerušenia prevádzky školy

Milí rodičia,

od pondelka 16. marca 2020 prebieha výučba elektronicky cez Edupage, portál bezkriedy, príp. inú elektronickú komunikáciu - podľa dohody učiteľa so žiakmi a rodičmi.

Všetci učitelia pracujú z domu. Deťom každý deň učitelia zadávajú úlohy z jednotlivých predmetov (cvičenia, poznámky, testy,...) ktoré si musia vypracovať alebo prepísať, vypočítať, naštudovať niečo z učebnice, z literatúry napríklad prečítať ukážku, pozrieť video a pod.

Mnoho žiakov už komunikuje so svojimi učiteľmi, ktorí majú spätnú väzbu formou vypracovaných úloh alebo odpovedí. Teší nás, že domáce vzdelávanie sa rozbehlo a funguje.  Podmienkou elektronického vyučovania je, aby ste boli pripojení na internet.

Prosíme Vás o kontrolu detí, aby si dôsledne robili úlohy podľa pokynov učiteľov.

 

V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje na edupage môžete o ne požiadať mailom na adrese:

·       riaditel@zs-melcice.sk

·       zastupca@zs-melcice.sk , kde uvediete meno a triedu žiaka

príp. telefonicky:

·       032/6490327 – ZŠ

·       0911348381- Mgr. R. Košťál – riaditeľ školy

·       0910434606 – Mgr. D. Fabianová – zástupkyňa riaditeľa školy

príp. triedneho učiteľa

 

V tomto režime budeme fungovať zatiaľ dva týždne.

Sledujte, prosím, aj našu web stránku kvôli oznamom.

Dúfame, že to spoločne čo najlepšie zvládneme a o dva týždne budeme pokračovať v normálnom režime.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a zamestnancom školy želáme pevné zdravie.


Do skorého videnia!


Vedenie základnej školy.

Vydané dňa: 18.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové