Oznam - školské potreby

ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové ponúka možnosť objednať si sady zošitov pre žiakov na šk. rok 2008 / 2009.

Cena sád zošitov:
v 2. roč. ( Mgr. Blažinská) – 26 ks zošitov – cena: 140,- Sk
v 3. roč. ( Mgr. Juríčková) – 28 ks zošitov – cena: 153,- Sk
v 4. roč. ( Mgr. Mráziková) – 25 ks zošitov – cena: 182,- Sk
v 5. roč. ( Mgr. Ľ. Fabianová) – 26 ks zošitov – cena: 278,- Sk
v 6. roč. (Mgr. Neuhold a Mgr. Valachová) – 24 ks zošitov – cena: 282,- Sk
v 7. roč. ( Mgr. Oravcová) – 23 ks zošitov – cena: 262,- Sk
v 8. roč. ( Mgr. Chrenková a Mgr. A. Fabianová) – 24 ks zošitov – cena: 251,- Sk
v 9. roč. ( Mgr. Košťál) – 26 ks zošitov – cena: 299,- Sk

Triedni učitelia oboznámili s ponukou žiakov a rodičov prostredníctvom žiackej knižky. Do 4. apríla 2008 majú žiaci možnosť si záväzne objednať sadu zošitov a zaplatiť príslušnú sumu triednym učiteľom.

Vydané dňa: 17.03.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové