Po stopách medveďov

Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou ( SWS – Slovak Wildlife Society) Liptovský Hrádok pripravila putovný projekt BEARS, ktorý sa dostal aj na našu školu. Inštalovali sme ho v 5. B triede, ktorá slúži aj ako učebňa prírodopisu.

Projekt obsahoval 40 zaujímavých fotografií zo života medveďa hnedého, 9 panelov s náučným textom, 2 sádrové odtlačky (prednej a zadnej) laby medveďa a náučný film ,,Ako sa správať pri stretnutí s medveďom.”

Projekt si prezreli žiaci 3.A, 5.A, 5.B, 6.A, 7.B a 9.B triedy, texty na paneloch rozdiskutovali s vyučujúcou prírodopisu. Vystavený materiál zaujal žiakov, prejavili záujem dozvedieť sa čo najviac, k niektorým fotografickým záberom sa vrátili, aby si ich znova pozreli.

Žiakom 6.A sme premietli film, myslíme si , že bol dosť náročný pre túto vekovú kategóriu .

Putovný projekt obohatil našich žiakov novými poznatkami a oživil našu učebňu, i keď len na krátku dobu, krásnymi fotografiami.

Vydané dňa: 13.12.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové