Počítačová učebňa zrušená

V prázdninovom mesiaci júl bola na škole zrušená najobľúbenejšia učebňa školy – PC učebňa informatiky.
Ale nebojte sa, bude NOVÁ!

Vydané dňa: 27.07.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové