POĎAKOVANIE

 

Vážení rodičia,

 chcem sa poďakovať za spoluprácu a dôveru  počas môjho pôsobenia v našej škole. Veľmi si vážim, že sme dokázali riešiť prípadné vzniknuté problémy vzájomnou komunikáciou. Mnohým z Vás ďakujem za pomoc pri zveľaďovaní našej školy, ale aj za podporu a milé slová,  keď sa nám nejaká z akcií vydarila. Prajem Vám veľa osobných úspechov a najmä veľa radostí z Vašich detí.

 Milé deti, milí žiaci,

 chcem sa s Vami rozlúčiť, zároveň Vám poďakovať za každý deň, ktorý mi vďaka Vám nepribúdali len vrásky, ale pribúdal mi najmä úsmev na tvári z Vašich vtipných poznámok a veselých situácií. Prajem Vám čo najkrajšie prežitie chvíľ v školskom prostredí, čo najviac kvalitných zručností získaných v škole potrebných pre Váš ďalší život.

 Ďakujem za spoluprácu obci Melčice-Lieskové, poslancom obecného zastupiteľstva a obecnému úradu.

 Moje poďakovanie patrí členom Rady školy a Rady rodičov, ktorí boli vždy nápomocní v akejkoľvek situácii, ktorú priniesol život v škole a prajem im veľa úspechov v osobnom živote.

 Ďakujem za vynikajúcu spoluprácu Poľnohospodárskemu družstvu Melčice-Lieskové a jej vedeniu Ing. Holičkovi a  p. Knuppovi, za ochotu vždy pomôcť.

 Ďakujem aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, prispeli k zveľadeniu školy.

  

                                                                                                       Mgr. Katarína Remencová

 

Vydané dňa: 31.08.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové