Poďakovanie - 16.04.2018

 

Dňa 16.4. 2018 sa konal na našej škole Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sa mohli rodičia informovať o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojich detí. Informácie im jednotliví učitelia poskytovali formou individuálnych pohovorov.

 

Počas rodičovského združenia si mohli rodičia pozrieť výsledky práce svojich detí na vyučovaní. Na chodbe hornej budovy bola pripravená veľmi pôsobivá výstava žiackych projektov, výtvorov a výtvarných prác, ktorými žiaci prezentovali svoju tvorivosť, aktivitu a talent.

 

Zároveň bola rodičom pri vstupe do budov školy ponúknutá ochutnávka zdravých zeleninových šalátov, ktoré pripravili pani kuchárky ako ukážku nových receptúr zdravej výživy, ktoré ponúkajú aj našim žiakom v školskej jedálni. Za prípravu ochutnávky im patrí veľké poďakovanie, rovnako ako aj dievčatám zo školského parlamentu, ktoré rodičom šaláty ponúkali. Taktiež sa touto cestou chceme poďakovať rodičovskému združeniu, ktoré sa podieľalo na tejto akcii svojím finančným príspevkom.

 

Vydané dňa: 18.04.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové