Poďakovanie za maľovanie 3. A

Poďakovanie rodičom

Riaditeľka, kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov  ZŠ s MŠ J. Smreka Melčice – Lieskové, úprimne ďakujú rodičom žiakov III.A triedy,  manželovi a synovi pani triednej učiteľky PaedDr. Jany Vaszarabovej, ktorí neľutovali svoj voľný čas počas zimných prázdnin a bez nároku na akúkoľvek odmenu prispeli k  obnove triedy .

Dúfame, že sa prerobená  trieda sa deťom páči a že sa o ňu budú aj náležite starať.

Farby a príslušenstvo na maľovanie sponzorsky poskytol pán B. Lichner s manželkou.

Murárske a maliarske práce vykonali  manžel a syn pani triednej učiteľky a pán Ing. Javor. Pomohla aj pani Z. Michalcová s dcérou.

Na upratovaní sa zúčastnili pani Javorová, pani Vašková, pani Krajčíková s mamičkou a pani Sivčáková.

Vďaka patrí aj žiačkam Vikinke Javorovej, Ninke Vaškovej a Ninke Michalcovej, ktoré pomáhali pri úprave triedy a s vytváraním násteniek.

 

Všetkým menovaným patrí náš obdiv, úcta a veľká vďaka.

 

Vydané dňa: 10.01.2012 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové