Poďakovanie za spoluprácu v roku 2016

 Poďakovanie za spoluprácu v roku 2016

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové úprimne ďakuje v mene žiakov a všetkých zamestnancov

 

  • obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu za podporu školy

  • rodičovskému združeniu pri základnej škole za ústretovosť, aktivitu, finančnú, materiálnu a inú pomoc pri organizovaní rôznych aktivít pre žiakov školy

  • rodičom a priateľom školy, ktorí škole prispeli 2% z daní

  • členom DHZ Ivanovce za ukážku techniky a zásahu pri cvičnom požiari v škole

  • všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom škole pomohli v uplynulom  roku 2016

     

 

V roku 2017 prajeme všetkým pevné zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť, veľa osobných i pracovných  úspechov.

                                                                                                    Mgr. Katarína Remencová

 

                                                                                                                  riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Vydané dňa: 12.01.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové