"Pomôcka" pre rodičov k prístupu na poradenské centrá - CPPPaP.

Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii, uvedené informácie majú slúžiť k zefektívneniu komunikácie a urýchleniu žiadosti, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia CPPPaP.

Odporúčame najmä rodičom, ktorí požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky. 

Informácie a kontakt uvedené v pomôcke Vám veríme poslúži aj v budúcnosti na uľahčenie komunikácie s centrami. V prípade potreby poradne kontaktujte aj mailom, cez FB alebo telefonicky. 

Informácie nájdete v záložke Dokumenty.

Vydané dňa: 23.04.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové