Pozor na cestách!

Účastníkom cestnej premávky si aj ty.
Ako chodec, ako cyklista, ako jazdec na korčuliach.

Od 1. februára platia na Slovensku nové pravidlá cestnej premávky, ktoré mnohé doterajšie povinnosti účastníkov cestnej premávky výrazne sprísnili. „Cyklisti sú tiež účastníkmi cestnej premávky a platia pre nich tie isté pravidlá, ako pre vodičov áut”

Toto platí aj pre teba:
Ako cyklista musíš mať za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne reflexné prvky, alebo reflexnú vestu (ale nie zelenú)

Ako cyklista, mladší ako 15 rokov, máš povinnosť chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou v obci aj mimo obce

Ako chodec , idúci za zníženej viditeľnosti mimo obce, musíš mať na odeve viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečenú reflexnú vestu (nie zelenú)

Na bicykli nesmieš prechádzať cez priechod pre chodcov – je to zakázané

Aj počas jazdy na bycikli platí zákaz telefonovať , akokoľvek sa hrať s mobilom alebo vykonávať činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla

Na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou .

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla.

Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch.

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám.

Osoba mladšia ako 10 rokov môže jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov

Cyklista môže prechádzať krížom cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.

Pri prechádzaní cez priechod pre chodcov nemôžeš telefonovať , ani počúvať hudbu cez mobilný telefón alebo MP3 prehrávač

Chodec pred vstupom na vozovku sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov, ale i mimo neho.

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

Za porušenie predpisov dostane pokutu chodec aj cyklista. V prípade detí musí pokutu zaplatiť zákonný zástupca, tvoji rodičia.

Koľko pýtajú policajti za priestupky cyklistov a chodcov?

Ak tvoj bicykel nespĺňa podmienky /nemá svetlo, zvonček, zlý stav, …/ až do 3500 € čo musí mať bicykel ?

Ak odmietneš fúkať, či si nepožil alkohol, alebo drogu od 300 do 1300 €

Ak svojím konaním zaviníš dopravnú nehodu od 150 do 800 €

Ak nedáš prednosť v jazde, nezastavíš policajtovi, prejdeš cez železnicu keď bliká svetlo stoj, alebo budeš jazdiť protismere od 60 do 300 €

Ak sa budeš na ceste správať neohľaduplne a riskantne, napr. prejdeš cez cestu pri telefonovaní alebo so slúchadlami MP3 až 100 €

Zmien je veľa, času málo. Nie všetky zmeny sa sem vmestili. Ak si myslite, že som nejakú významnejšiu zmenu podcenil a neupozornil na ňu, rád ju sem dopíšem.

V každom prípade odporúčam nový zákon aj vykonávaciu vyhlášku dôrazne dodržiavať.

Vydané dňa: 02.02.2009 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové