Prírodné javy - vzdelávanie hravou formou v 3. – 5.roč.

 

Prírodné javy - vzdelávanie hravou formou v 3. – 5.roč.

 

Dňa 7. 10. 2016 zažili žiaci 3., 4. a 5. ročníka zaujímavé dopoludnie.

 

Netradičnými formami sa oboznámili s niektorými prírodnými javmi:

 

 - dúha

 

- dážď

 

- vodný vír

 

- sopka

 

- pohyblivý piesok

 

- morské vlny, príliv a odliv

 

- vodopád

 

- tornádo

 

- hmla

 

Podujatie sa nieslo pod názvom - Prírodné javy - vzdelávanie hravou formou.

 

  Prírodovedné poznávanie zoznamuje žiaka s obklopujúcou prírodou, jej realitou, s javmi, aby si uvedomilo význam a hodnoty  ochrany prírody a budovaniu si vzťahu k nej.

 

Len pochopením vzťahov, súvislostí a zákonov v prírode možno docieliť, aby dieťa nadviazalo svoj vlastný vzťah k tomuto veľdielu.

 

Interaktívnou formou vzdelávania sa prispelo k zvýšeniu záujmu detí o štúdium prírodných dejov a okrem zábavy si odniesli aj mnoho užitočných poznatkov.

 

Žiaci sa aktívne zapájali do programu a mnohí  preukázali veľmi dobré  vedomosti.

 

Vydané dňa: 10.10.2016 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové