Projekt "Rodičia do školy" v II.A triede

Dňa 13. Decembra 2019 sa žiaci 2. A  dozvedeli o navrhovaní a konštruovaní autosedačiek. V rámci projektu “ Rodičia do školy” im o svojej práci prišiel porozprávať  pán  inžinier M. Rovný. 

Žiaci so zaujatím sledovali jeho rozprávanie i ukážky. Veľmi pekne motivoval deti k aktívnemu učeniu. Vo svojom rozprávaní  apeloval na to, aby sa správali zodpovedne  a chránili si svoje zdravie.Porozprával im o vývoji a konštruovaní bezpečných život a zdravie chrániacich autosedačiek. 

Otázkam nebolo konca kraja a pán Rovný im prisľúbil, že ešte sa medzi nich vráti. 

Vyučovacia hodina  s oteckom našej žiačky ubehla veľmi rýchlo. 

V mene  žiakov 2. A ďakujeme za netradičné vyučovanie. 

 

Vydané dňa: 18.12.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové