Projekt - Vráťme knihy do rúk deťom

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky z rozpočtu kapitoly na rok 2007 vyčlenilo finančné prostriedky na program pre financovanie rozvojových projektov školských knižníc „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007”.

ZŠ s MŠ zareagovala na výzvu a prihlásila sa s projektom „Vráťme knihy do rúk deťom!“ Cieľom projektu bolo vybudovať čitáreň a najmä obnoviť knižničný fond – v súčasnosti je už v knižnici veľké množstvo nových kníh a encyklopédií. Škola na realizáciu svojho zámeru získala 100 000 Sk. V novembri sa začali upravovať priestory bývalej učebne hudobnej výchovy a žiackej knižnice. V priebehu mesiacov december a január sa čitáreň vymaľovala, zakúpili sa nové policové regály na knihy a časopisy, nainštalovala sa audiovizuálna technika,nový počítač sa pripojil na internet, pribudli aj nové stoly so stoličkami pre žiakov. Takto zrekonštruovaná učebňa bude slúžiť nielen ako čitáreň, ale hlavne ako multimediálna učebňa na vyučovanie.

Veríme, že sa žiaci stanú pravidelnými návštevníkmi žiackej knižnice a kniha sa stane neodmysliteľným spoločníkom ich voľných chvíľ.

ŽIACKA KNIŽNICA s čitárňou vo vynovených priestoroch od februára 2008 je otvorená každý utorok od 12:30 hod. do 15:00 hod.

Vydané dňa: 03.03.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové