Rodičia deviatakov POZOR!!!

Dňa 11. januára 2008 o 16:30 hodine sa uskutoční rodičovské združenie rodičov všetkých žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v tomto školskom roku. Výchovná poradkyňa a triedni učitelia deviatakov poskytnutú informácie o pokračovaní štúdia žiakov na stredných školách.

Účasť rodičov je nutná!

Vydané dňa: 07.01.2008 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové