TESTOVANIE 9-2011

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ T9-2011

Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice – Lieskové 377 

 

Riadny termín:  9. marec 2011 (streda)

Testovanie je určené – žiakom 9. ročníka ZŠ v SR

Ciele testovania            - získať obraz o výkonoch žiakov a monitorovať ich úroveň

                                        pripravenosti na ďalšie štúdium

                                     - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl

 Testujú sa                    - matematika

                                    - slovenský jazyk a literatúra

 Rozsah učiva                - testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka

                                       do polovice 9. roč. ZŠ

Časový harmonogram:

 

Matematika – certifikačný test

 

8,10 – 8,20 h. (10 minút)         -          úvodné pokyny k certifikačnému 

                                                  testovaniu a rozdanie  OHkT z matematiky

8,20 – 8,25 h. (5 minút)           -          rozdanie testov, oboznámenie sa

                                                   s certifikačným testom  z matematiky

8,25 – 9,25 h. (60 minút)       -           administrácia certifikačného testu

                                                    z matematiky

9,25 – 9,30 h. (5 minút)           -          zozbieranie testov a OHkT

9,30 – 9,50 h. (20 minút)       -           prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra/slovenský jazyk a slovenská literatúra – certifikačný test

 

9,50 – 9,55 h. (5 minút)           -          úvodné pokyny k certifikačnému

                                                  testovaniu a rozdanie OHkT zo SJL a SJSL

9,55 – 10,00 h (5 minút)          -          rozdanie testov, oboznámenie sa

                                                  s certifikačným testom  zo SJL a SJSL

10,00 – 10,50 h. (50 minút)   -           administrácia certifikačného testu

                                                 zo SJL a SJSL

10,50 – 10,55 h. (5 minút)       -          zozbieranie testov a OHkT

10,55 – 11,30 h. (35 minút)   -           prestávka

 

Povolené pomôcky                  - perá, kalkulačky, rysovacie pomôcky          

               (kružidlo, ceruzka, uhlomer, pravítko), modré guľôčkové pero

 

Zakázané pomôcky                 - mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály,

                                                  učebnice, slovníky, tabuľky

Termín zaslania výsledkov        - v elektronickej podobe koncom marca 2011

                                                   - výsledkové listy v polovici apríla 2011

 

Náhradný termín                      - 29. marec 2011 (utorok)

                                               - zúčastnia sa ho žiaci, ktorí sa z objektívnych  dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

                                               - prihlášku je možné podať do 3 dní od riadneho termínu, t.j. do 12 marca 2011

                                               - náhradné testovanie – v príslušných krajských mestách

 

Informácie o testovaní – www.nucem.sk – Testovanie 9 

Vydané dňa: 27.02.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové