Testovanie 9-2018 - časový harmonogram

 

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT

8.10 – 8.20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 – 9.20 h (60 minút)

– administrácia testu

9.20 – 9.25 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OHkT a pomocných papierov

9.25 – 9.45 h (20 minút)

– prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9.45 – 9.55 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT

9.55 – 10.05 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 11.05 h (60 minút)

– administrácia testu

11.05 – 11.10 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OHkT

 

Vydané dňa: 02.03.2018 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové