Učebňa informatiky otvorená

Učebňa informačno-komunikačných technológií /IKT/ bola počas školských prázdnin kompletne zrekonštruovaná a presťahovaná z nevyhovujúcich priestorov starej budovy do bývalej učebne chémie.

Rekonštrukcia učebne predstavovala čiastočnú stavebnú úpravu miestnosti -učebne chémie a vybudovanie nových elektrických obvodov učebne, rozvodov školskej siete a zabezpečenia učebne mechanickým aj elektronickým zabezpečovacím systémom. Potrebná bola aj zmena /preloženie telekomunikačnej linky pripojenia školy do internetu.

Učebňa je vybavená 16 žiackymi multimediálnymi PC stanicami, na ktorých majú žiaci k dispozícii 35 výukových multimediálnych programov takmer zo všetkých predmetov.

Každá stanica je pripojená na internet prostredníctvom školskej LAN siete.

Stanice sú rozmiestnené po okrajoch triedy, takže vyučujúci má monitory žiakov pod kontrolou aj vizuálne.

Učiteľ má k dispozícii multimediálnu PC stanicu s veľkou 19" LCD obrazovkou.Na tomto PC sa tiež nachádzajú všetky výukové programy, ktoré môže pomocou projektora veľkoplošne premietať na čelnú stenu. K ozvučeniu je k využitiu výkonový zosiľovač spolu s dvojpásmovou reproduktorovou sústavou.

V miestnosti je k dispozícii 100 W výkonový zosiľovač so štyrmi prepínateľnými vstupmi pre pripojenie mikrofónu, učiteľského počítača, a DVD prehrávača.

Stolný DVD prehrávač pre DVD filmy, CD, MP3 a prezentáciu fotografií.
Je pripojený na projektor pre veľkoplošné premietanie a na zosiľovač pre hlasitú reprodukciu.

Projektor je zavesený pod stropom a slúži v učebni na veľkoplošné premietane. Je pripojený k učiteľskému PC na premietanie obsahu obrazovky učiteľa a k DVD prehrávaču, takže je  zostavu možné využívať ako školské kino.

Obraz sa z projektora premieta zatiaľ len na stenu. Inštalácia premietacej plochy sa ešte pripravuje, premietacia plocha bude tiež slúžiť ako elektronická tabuľa, kde do premietaného obrazu bude mocť učiteľ dopisovať a rozne zvýrazňovať potrebné časti čisto elektronicky /teda nie fixkou či kriedou/.

Učiteľ má k dispozícii plošný scaner, tablet a laserovú tlačiareň, ktoprá je sieťová a tak je možné v prípade potreby tlačiť aj zo žiackych staníc.

Ako vidieť, učebňa je moderne vybavená a plne slúži všetkým žiakom školy a v popoludňajších hodinách aj verejnosti. Ostava nám, všetkým pracovníkom ZŠ s MŠ Melčice LIeskové, dúfať, že si tieto vymoženosti modernej výuky a získavania informácií pre každého budú vážiť všetci žiaci bez rozdielu a tak získajú zaujímavú formu výuky i zábavy. Právom patrí PC učebňa žiakom za najmilšiu triedu na škole.

Fotogaléria
Vydané dňa: 05.10.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové