UNICEF - Škola priateľská deťom - 2017

 

Vážení rodičia

 

Aj tento rok sa naša škola zapojila do programu Škola priateľská deťom, ktorý organizuje UNICEF. Chceme Vás informovať, že pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom záleží na tom, aby boli práva dieťaťa dodržiavané aj na našej škole. Preto sa snažíme aj naďalej vytvárať také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre a do ktorého chodí s radosťou.  Práva dieťaťa, ktoré sú vyvesené v každej triede sú pre nás centrom záujmu. Pochopenie dôležitosti týchto práv je predpokladom toho, aby sa včasne identifikovali signály násilných prejavov páchaných na deťoch (šikanovanie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie a pod. ).

 

Viac informácii na stránke UNICEFu: https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

 

Linka detskej istoty: 116 111 – 24hodín denne/po celý rok

 

Vydané dňa: 23.10.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové