Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov žiakov - november 2016

Vážení rodičia,

ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili a odovzdali dotazník na zistenie Vašich názorov na kvalitu našej školy. Vaše podnety a námety budú využité na skvalitnenie práce školy.

Vyhodnotenie dotazníka je zverejnené na web stránke školy v záložke Dokumenty.

 

 

 

Vydané dňa: 10.01.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové