Využite možnosť darovať 2% zo svojej zaplatenej dane pre rok 2009

Vážení rodičia, rozhodnutie o Vašich 2%-tách patrí len Vám…

Finančné prostriedky, ktoré sa nám vďaka Vám podarilo v minulých rokoch získať sme použili na realizáciu projektov podporujúcich vzdelávanie, šport, kultúru a výchovu našich žiakov.

Budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete aj tento rok venovať 2% daní z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia.

Tento rok budeme vyberať 2% z dane prostredníctvom Slovenskej rady rodičovských združení, preto Vás prosíme po vyplnení „ Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“, aby ste ho odovzdali prostredníctvom Vašich detí v škole alebo, ak ho sami odovzdáte Daňovému úradu, aby ste to oznámili triednym učiteľom Vašich detí. Túto informáciu potrebujeme kvôli preposlaniu financií zo SRRZ na účet nášho Rodičovského združenia.

Ďakujeme !

Vydané dňa: 27.02.2009 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové