Profil verejného obstarávateľa

 

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice – Lieskové 377  na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o plánovaných nákupoch zverejňujeme na stránke Verejné obstarávanie (zákazky podľa § 9 ods. 9, podlimitné, nadlimitné zákazky, súhrnné správy).

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

IČO:  036126594

 

DIČ: 2021609810

 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 0661578002/5600

 

Kontaktná osoba

 

Mgr. Katarína Remencová

 

Kontakt

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
Melčice – Lieskové 377
913 05 Melčice – Lieskové

 


tel.: +421326490327
e-mail: riaditel@zs-melcice.sk
Internetová adresa:
http://www.zs.melcice-lieskove.sk/

 

 

 

Vydané dňa: 07.03.2014 Rubrika: Profil VO Pridať na Facebook


Dokumenty na stiahnutie - Profil VO

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia

ZŠ Melčice-Lieskové