Ďalší projekt EÚ - Comenius - Školské partnerstvá

V tomto školskom roku sa naša škola prihlásila do medzinárodného projektu Comenius - Školské partnerstvá a v  júni 2013 bol náš projekt s názvom „A Hero in Each of Us – Towards a Better World by Small Deeds“ vyhodnotený ako úspešný a po získaní grantu z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania začne  realizácia aktivít a mobilít v podprograme Comenius. V projekte ide o spoluprácu školských partnerstiev, ktorého cieľom je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít spolupráce medzi školami. V našom projekte sú zapojené školy z Česka, Poľska a Nórska. Program Comenius sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do školského vzdelávania. Komunikácia medzi účastníkmi prebieha v anglickom jazyku, v ktorom sa učitelia i žiaci  môžu lepšie zdokonaľovať.

 

 

 

Vydané dňa: 10.07.2013 Rubrika: Projekt ESF – Comenius Pridať na Facebook


Linky na webstránky:Dokumenty na stiahnutie - Projekt ESF - Comenius

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia

ZŠ Melčice-Lieskové