Príspevok RZ v šk. roku 2011/2012

Príspevok rodičovskému združeniu na šk. rok 2011/2012:

1. polrok šk. roka: 5 € / dieťa

2. polrok šk. roka. 5 € / dieťa

Rodičia troch a viac školopovinných detí prispievajú iba za 2 deti.

Vydané dňa: 27.09.2011 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové