Vyučtovanie k 1. 9. 2011

Vyúčtovanie k 1. 9. 2011

 

Zostatok k 1. 9. 2010:           995, 59 €

 

 

Príjem 2010/2011:      výber členského          2 415, 00 €

                                   2% z dane                      825, 96 €

                                   Papier                             884, 60 €

                                   Úrok                                   0, 05 €

 

 

Spolu príjem:                                    4 125, 61 €

 

 

Výdaj 2010/2011:      cestovné žiakov          157, 38 €

                                   Pomôcky:        vizualizér                    1 043, 99 €

                                                           Mapy                              438, 50 €

                                                           Projektor-držiak            897, 60 €

                                                           2. ročník                            9, 03 €

                                                           4. ročník                            5, 72 €

                                   Notár k 2% dane                                      51, 00 €

                                   Deň detí                                                 184, 93 €    

                                   Halloween                                                 24, 23 €

                                   Karneval                                                 249, 58 €

                                   Odmeny pre žiakov                                  66, 35 €

                                   Knihy ku koncu šk. roka                         144, 59 €

                                   Poštovné, réžia                                            1, 01 €

                                   Vedenie účtu                                             52, 56 €

 

 

Spolu výdaj:                                      3 326, 47 €

 

 

 

Rozdiel – zostatok k 1. 9. 2011                    1 794, 73 €

Vydané dňa: 22.09.2011 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové