Pripravujeme prvé číslo časopisu Úsmev

Členovia krúžku začali pripravovať prvé číslo časopisu Úsmev, v ktorom sa zamerajú na aktuálne problémy a činnosť školy v školskom roku 2007/2008.

S prípadnými príspevkami sa môžete obrátiť na redakčnú radu.
V tomto školskom roku plánujú vydať 3 čísla časopisu.

Vydané dňa: 10.10.2007 Rubrika: Správičky Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové