Slávik Slovenska 2011

     Dňa 28. apríla 2011 sa na ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne rozozvučalo niekoľko zaujímavých detských hláskov v súťaži v speve slovenských ľudových piesní –

„Slávik Slovenska“.

     Našu školu na tejto súťaži reprezentovali 3 žiačky, každá v inej kategórii:

V. Valápková z 1.A,

N. Regnerová z 5.A

P. Mizeráková z 9.A.

     Všetky tri naše speváčky si museli pripraviť a nacvičiť dve slovenské ľudové piesne, z ktorých jedna bola podľa ich vkusu a výberu a druhú si vybrali zo zaslaného spevníka pripraveného odbornou porotou.

     Hoci v súťaži neobsadili popredné miesta, prežili spolu s pani učiteľkou

M. Lichnerovou deň plný krásnych ľudových melódií a nabrali potrebné skúsenosti a inšpiráciu do budúcna.

Vydané dňa: 02.05.2011 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové